Główne menu

Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Tytuł projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim”
RPDS.04.02.03-02-0003/16
Wartość projektu: prawie 9,4 miliona zł
Wartość dofinansowania z UE: prawie 6,5 miliona zł

Przedmiotem projektu jest gruntowna modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim. Inwestycja obejmuje 2 tereny - przepompowni głównej i oczyszczalni ścieków. Dzięki dofinansowaniu ciągi technologiczne zostaną wyposażone w nowe urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2019 roku.

oczyszczalnia2