Główne menu

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Świerzawa
RPDS.03.03.03-02-0008/16
Wartość projektu: ponad 2,2 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie 2 miliony zł


Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w czterech obiektach użyteczności publicznej należących do Gminy Świerzawa. Obiekty objęte projektem pełnią ważne funkcje dla społeczeństwa zamieszkującego teren gminy. Zakresem projektu objęte są:
• Wiejski Dom Kultury w Lubiechowej,
• Świetlica wiejska w Sędziszowej,
• Świetlica wiejska w Podgórkach,
• Świetlica wiejska w Rzeszówku.
W obiektach planuje się kompleksowe prace termomodernizacyjne w zakresie wynikającym z audytów energetycznych sporządzonych dla każdego z budynków osobno.