Główne menu

Beneficjent: Gmina Jeżów Sudecki
Tytuł projektu: Jeżów Sudecki na rzecz ochrony klimatu – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
RPDS.03.03.03-02-0010/16
Wartość projektu: ponad 2,5 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 1,1 miliona zł


Przedsięwzięcie obejmuje głęboką termomodernizację następujących budynków: - budynek Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie, ul. Kościelna 5; - budynek Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie, ul. Szkolna 10; - budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicy; - budynek Ośrodka Zdrowia, Dziwiszów 43.
Termomodernizacja 4 budynków użyteczności publicznej obejmie m.in:
1) wymianę źródła ciepła - wymianę kotła węglowego na nowoczesny kocioł na biomasę wykorzystujący jako paliwo pelety;
2) ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu,
3) wymianę istniejących zniszczonych okien drewnianych na okna PCV,
4) wymianę systemów przygotowywania ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją,
5) wymianę drzwi na drzwi o lepszym współczynniku przenikania ciepła U.