Główne menu

Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk
RPDS.03.03.03-02-0014/16
Wartość projektu: prawie 1,8 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 1,3 miliona zł


Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 8 obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Mirsk. Projektem objęto m. in.:
1) Przedszkole Publiczne przy ul. Betleja 27 w Mirsku,
2) Świetlica dziecięca przy ul. Betleja 28 w Mirsku,
3) Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,
4) Szkoła Podstawowa w Rębiszowie(budynek główny i budynek dydaktyczny),
5) Budynek biurowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 38 w Mirsku,
6) Budynek socjalny na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza 27 w Mirsku,
7) Budynek Posterunku Policji przy ul. Sikorskiego 5 w Mirsku.