Główne menu

Beneficjent: Gmina Świerzawa
Tytuł projektu: Budowa żłobka publicznego w Świerzawie
RPDS.06.01.03-02-0001/16
Wartość projektu: ponad 1,4 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 1,1 miliona zł


Przedmiotem projektu jest budowa żłobka publicznego w Świerzawie przy ul. Dworcowej 3, (w ramach prac budowlanych przewidziano dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych), wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym plac zabaw dla dzieci) i zakupem wyposażenia.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu i upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka publicznego w Świerzawie.

DSC 8497