Główne menu

Beneficjent: Gmina Miejska Kowary
Tytuł projektu: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej
RPDS.06.03.03-02-0011/16
Wartość projektu: ponad 1,8 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 1 milion zł

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano rewitalizację techniczną 18 budynków, stanowiących część zabudowy Starówki Kowarskiej. W zakres projektu  wchodzi modernizacja pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi, wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont z odnową elementów architektonicznych elewacji 18 budynków wielorodzinnych w tym 16 budynków wspólnot mieszkaniowych i 2 budynków komunalnych.

WP 20180905 13 05 16 Rich LI strona