Główne menu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 47 Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego 45, ul. Wojska Polskiego 47, ul. Armii Krajowej 17 w Jeleniej Górze”
RPDS.06.03.03-02-0016/16
Wartość projektu: ponad 370 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: ponad 246 tysiąca zł

Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych, parametrów energetycznych budynków oraz podniesienie estetyki zabudowy. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:

1. Poprawę warunków użytkowania budynków mieszkalnych,
2. Poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych,
3. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez remont i odnowę zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych objętych projektem.

WP 20180823 13 50 42 low