Główne menu

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry - Etap II”
RPDS.06.03.03-02-0009/17
Wartość projektu: ponad 3,4 miliona zł
Wartość dofinansowania: prawie 3 miliony zł

Przedmiotem projektu jest poprawa infrastruktury zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu. Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców i przestrzeni miejskiej na zdegradowanym obszarze miasta Jelenia Góra - Śródmieściu objętym LPR.  Zakres projektu:
1.    Przebudowa ul. Kamienne Schodki, Kostiala  2
2.    Przebudowa ul. Drzymały, Flisaków w JG
3.    Prace remontowe, termomodernizacyjne, instalacyjne, montaż siłowni zewn. i wyposażenia w KSON.