Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze
RPDS.04.04.03-02-0006/17
Wartość projektu: ponad 1,8 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 1,5 miliona zł

Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ciągiem pieszo – rowerowym na terenie Miasta Jelenia Góra. Zakres projektu:
1.Budowa toru rowerowego pumptrack – FLOW TRACK dla zaawansowanych użytkowników;
2.Budowa toru rowerowego pumptrack – MINI PUMP służącego młodszym użytkownikom;
3.Budowa placu do wypoczynku łączącego oba pumptracki z nawierzchnią z kostki betonowej z koszem na śmieci, tablicą informacyjną, ławkami, stojakami na rowery i wiatą rowerową;
4.Budowa ścieżki rekreacyjnej do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach i hulajnogach wokół toru pumptrack;
5.Utworzenie łąki kwietnej, nasadzenia zieleni wysokiej i krzewów;
6.Oświetlenie i system monitoringu wizyjnego kompleksu;
7.Budowa ścieżki rowerowej o dług. 130,12 m i szer. 3,0 m. (łącznik komunikacyjny kompleksu ze ścieżką rowerową przy ul. Kilara)
8.Budowa ciągu pieszo – rowerowego z oświetleniem OZE o dług. 330 m i szer. 4,0 m.
9.Edukacja ekologiczna – impreza edukacyjno – rekreacyjna, zakładka na stronie www, 3 tablice z informacjami o chronionych gatunkach, tablica z mapą tras rowerowych, ulotki.

 

1