Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRUCK wraz z infrastrukturą w Jeleniej Górze
RPDS.04.04.03-02-0006/17
Wartość projektu: 1 811 379,22 zł
Wartość dofinansowania: 1 530 916,06 zł

Przedmiotem projektu była budowa kompleksu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ciągiem pieszo – rowerowym na terenie Miasta Jelenia Góra. W zakres projektu wchodziły następujące działania:
1. Budowa toru rowerowego pumptrack – FLOW TRACK dla zaawansowanych użytkowników;
2. Budowa toru rowerowego pumptrack – MINI PUMP służącego młodszym użytkownikom;
3. Budowa placu do wypoczynku łączącego oba pumptracki z nawierzchnią z kostki betonowej z koszem na śmieci, tablicą informacyjną, ławkami, stojakami na rowery i wiatą rowerową;
4. Budowa ścieżki rekreacyjnej do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach i hulajnogach wokół toru pumptrack;
5. Utworzenie łąki kwietnej, nasadzeń zieleni wysokiej i krzewów;
6. Montaż oświetlenia i systemu monitoringu wizyjnego kompleksu;
7. Budowa ścieżki rowerowej o długości 130,12 m i szerokości 3,0 m. (łącznik komunikacyjny kompleksu ze ścieżką rowerową przy ul. Kilara);
8. Budowa ciągu pieszo – rowerowego z oświetleniem OZE o długości 330 m i szerokości 4,0 m.;
9. Edukacja ekologiczna – organizacja imprezy edukacyjno – rekreacyjna, utworzenie zakładki na stronie www (link do strony projektu: https://miasto.jeleniagora.pl/content/budowa-obiektu-rekreacyjnego-pumptrack-wraz-z-infrastruktur%C4%85-w-jeleniej-g%C3%B3rze), montaż 3 tablic z informacjami o chronionych gatunkach, tablicy z mapą tras rowerowych, ulotki.

 

1