Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II”
RPDS.05.01.03-02-0001/16
Wartość projektu: ponad 55 milionów zł
Wartość dofinansowania: ponad 46 milionów zł

Projekt zakłada budowę obwodnicy we wschodniej części Jeleniej Góry. Trasa obwodnicy będzie następująca: początek od ul. Wrocławskiej przy węźle Grabarów, terenami w kierunku południowym równolegle do ul. Wrocławskiej z wylotem do ul. Wrocławskiej na granicy miasta z Gminą Janowice Wielkie. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności transportowej regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców Jeleniej Góry. Przedsięwzięcie spowoduje wyprowadzenie ruchu tranzytowego pojazdów z miasta, zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin oraz emisji hałasu i wibracji w dzielnicy Maciejowa.

obw