Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II


Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry - Etap II”
RPDS.05.01.03-02-0001/16
Wartość projektu: 55 911 344,68 zł
Wartość dofinansowania: 46 309 176,86 zł

Projekt zakładał budowę obwodnicy we wschodniej części Jeleniej Góry. Trasa obwodnicy ma następujący przebieg: początek od ul. Wrocławskiej przy węźle Grabarów, terenami w kierunku południowym równolegle do ul. Wrocławskiej z wylotem do ul. Wrocławskiej na granicy miasta z Gminą Janowice Wielkie. Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa dostępności transportowej regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców Jeleniej Góry. Przedsięwzięcie spowodowało wyprowadzenie ruchu tranzytowego pojazdów, zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin oraz emisji hałasu i wibracji w dzielnicy Maciejowa.

obw