Główne menu

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w 2019 roku - 30 października 2019 r.

30 października 2019 r. uchwałą nr 1352/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.

Harmonogram naborów na 2019 r. – obowiązujący od 30 października 2019 r.