Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu


Komunikat dla Wnioskodawców wybranych do dofinansowania w ramach naborów nr RPDS.07.01.01-IZ.00-02-040/15, RPDS.07.01.02-IZ.00-02-041/15, RPDS.07.01.03-IZ.00-02-042/15 dotyczący możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność końcową.

Mając na względzie przesunięcia terminów złożenia wniosków o dofinansowanie związane z problemami technicznymi w działaniu Generatora Wniosków oraz późniejsze niż zaplanowano w regulaminie konkursu rozstrzygnięcia wyżej wymienionych naborów, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zmianie najpóźniejszego terminu na złożenie wniosku o płatność końcową w naborze nr RPDS.07.01.01-IZ.00-02-040/15, RPDS.07.01.02-IZ.00-02-041/15, RPDS.07.01.03-IZ.00-02-042/15 z grudnia 2017 roku na kwiecień 2018 r.

Komunikat o przedłużeniu terminu na wniosek końcowy – działanie 7.1