Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego główną tematyką będą możliwości pozyskania wsparcia na projekty dotyczące modernizacji systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w formule projektów grantowych. Uzupełniająco zaprezentowane zostanie wsparcie w  ramach instrumentów zwrotnych modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00 – 13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Pl. Ratuszowy 32/32a).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 8 listopada 2018 r. zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42. 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Do udziału zapraszamy  uprawnione podmioty z obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej (AJ) oraz Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), a w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST; jednostki organizacyjne JST; spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, towarzystwa budownictwa społecznego; organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych inne niż wymienione powyżej.

Program spotkania:

  • źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • wsparcie UE na projekty dotyczące modernizacji systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty grantowe (typ projektów: 3.3.3 e AJ oraz 3.3.e OSI ).
  • wsparcie UE na efektywność energetyczną sektorze mieszkaniowym – instrumenty finansowe (działanie 3.3.d).
    [entere]

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Plac Ratuszowy 32/32a; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 764 94 66; 75 752 49 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.