Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

W dniu 15.01.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18, RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18 , RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18 w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Zmiana Regulaminu konkursów polega na zwiększeniu alokacji w ogłoszonych naborach tj.:

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 wynosi: 5 926 849,46 EUR tj. 25 502 047,86 PLN.

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs nr RPDS.10.02.03-IZ.00-02-301/18 wynosi: 3 417 628,32 EUR tj. 14 705 371,13 PLN.

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs nr RPDS.10.02.04-IZ.00-02-302/18 wynosi: 4 866 104,62 EUR tj. 20 937 874,96 PLN.

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy Regulaminu konkursów w Rozdziale 36 Kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów oraz poszczególne ogłoszenia o konkursach.

Regulamin konkursów dla 10.2- obowiązuje od 15.01.2019r.

Ogłoszenie o konkursie 10.2.3- obowiązuje od 15.01.2019r.