Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów” w ramach naboru nr RPDS.05.02.03-IZ.00-02-247/17 pozakonkurs ZIT AJ oraz Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów