Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Szkolenie w Jeleniej Górze dla beneficjentów w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 pt. „Zasady i tryb dokonywania Zamówień Publicznych w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020″