Nowoczesne przygotowanie do zawodu

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze”
RPDS.07.02.03-02-0003/16
Wartość projektu: 204 767,40 zł
Wartość dofinansowania: 174 052,29 zł

Dzięki realizacji projektu uczniowie technikum zostali wyposażeni w kwalifikacje zawodowe i umiejętności pożądane na rynku pracy. Szkoła została doposażona w sprzęt i wyposażenie do 3 pracowni kształcenia zawodowego o profilu: technik informatyk, technik elektronik. Ponadto zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami. W takiej szkole uczniowie bez problemu zostaną przygotowani do wykonywania zawodu tak, by wiedza i umiejętności zawodowe odpowiadały na oczekiwania pracodawców.

Elektronik projekt kronika 2017 14

Skip to content