Efektywność energetyczna w jeleniogórskich budynkach

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 7 Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektu wspólnoty mieszkaniowej, zlokalizowanego na ul. Okrzei 7 w Jeleniej Górze”
RPDS.03.03.03-02-0034/16-00
Wartość projektu: 275 888,04 zł
Wartość dofinansowania: 173 569,84 zł

Projekty realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przyczyniają się m.in. podniesienia efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej. Jedynym z takich przykładów jest budynek wielorodzinny zlokalizowany w Jeleniej Górze przy ul. Okrzei 7. W ramach działań projektowych budynek wspólnoty mieszkaniowej został poddany m.in. termomodernizacji, wymianie okien i drzwi oraz dociepleniu dachu.  Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia mieszkańców budynku.

IMG 20201124 131131

Skip to content