Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie

Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Tytuł projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie”
RPDS.03.03.03-02-0007/16
Wartość projektu: ponad 600 tysięcy zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad 300 tysięcy zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie. Podczas realizacji projektu zostały docieplone ściany zewnętrzne, wyremontowane strop nad piwnicą i poddaszu oraz system centralnego ogrzewania. Ponadto wymieniono m.in. stolarkę okiennej i drzwi zewnętrznych oraz oświetlenie wewnętrzne na LED.

CMHN3325

Skip to content