Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5, 9, 10, Drzymały 49 i K. Miarki 16

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa Drzymały 49
Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5, 9, 10, Drzymały 49 i K. Miarki 16
RPDS.03.03.03-02-0030/16
Wartość projektu: 1 405 236,92 zł
Wartość dofinansowania: 1 073 380,81 zł

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5, 9, 10, Drzymały 49, K. Miarki 16. W ramach projektu przeprowadzono:
– docieplenie ścian budynków (docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków, ścian w gruncie),
– docieplenie dachów, stropodachów, stropów zewnętrznych i wewnętrznych,
– modernizację stolarki okiennej i drzwiowej,
– wymianę oświetlenia oraz instalacji elektrycznej w częściach wspólnych.
Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych budynków.

DSC00620

Skip to content