Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra – Etap I
RPDS.03.03.03-02-0019/16
Wartość projektu: 15 324 306,82 zł
Wartość dofinansowania: 10 774 034,71 zł

Przedmiotem projektu była termomodernizacja czterech budynków jeleniogórskich przedszkoli miejskich: Miejskiego Przedszkola nr 2 przy ul. Piłsudskiego 32, Miejskiego Przedszkola nr 4 przy ul. Krasickiego 6, Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Chopina 4, Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 14 przy ul. Junaków 2a oraz dwóch budynków Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 w Jeleniej Górze. Zakres prac termomodernizacyjnych obejmował m. in.: docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków i piwnic, ocieplenie stropów, dachów i stropodachów, wykonanie tynków termoizolacyjnych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę kotłów gazowych na kondensacyjne oraz zastosowanie kolektorów słonecznych w MIP nr 14. Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych budynków.

20181020 113531

Skip to content