Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Jelenia Góra
RPDS.03.03.03-02-0021/16
Wartość projektu: 3 369 054,43 zł
Wartość dofinansowania: 2 813 219,08 zł

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Jelenia Góra, tj.: zabytkowego Ratusza Miejskiego oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobieszowie. Prace termomodernizacyjne w Ratuszu Miejskim, siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz Rady Miejskiej Jeleniej Góry obejmowały:
– docieplenie stropu pod dachem, ścian wewnętrznych, poddasza i podłogi na gruncie,
– wymianę starych okien i drzwi zewnętrznych, renowację części okien i drzwi zewnętrznych,
– wymianę wewnętrznych instalacji c. o. wraz z grzejnikami,
– osuszenie murów w części kondygnacji przyziemia.
Prace termomodernizacyjne w budynku remizy OSP Sobieszów obejmowały:
– ocieplenie ściany zewnętrznych, połaci dachowej w części ogrzewanej i stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
– montaż pompy ciepła typu powietrze-woda na potrzeby c.w.u.
Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanych obiektów.

Ratusz

Skip to content