Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w Jeleniej Górze – uzbrojenie terenów inwestycyjnych”
RPDS.01.03.03-02-0003/16-01
Wartość projektu: 4 514 685,61 zł
Wartość dofinansowania: 2 748 862,92 zł

Przedmiotem projektu było przygotowanie 5,14 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Jelenia Góra poprzez ich uporządkowanie, uzbrojenie w media i drogi wewnętrzne w celu stworzenia lepszych warunków dla rozwoju MŚP w Jeleniej Górze. Tereny inwestycyjne, które zostały przygotowane w ramach niniejszego projektu położone są w Jeleniej Górze w rejonie ulic Spółdzielczej i Thebesiusa.

1

Skip to content