Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej

Beneficjent: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”
RPDS.01.03.03-02-0004/17
Wartość projektu: 2 152 941,18 zł
Wartość dofinansowania: 1 732 080,00 zł

Przedmiotem projektu było wsparcie przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej, poprzez stworzenie im możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia doradczego. Wsparcie miało formułę projektów grantowych. Zakres rzeczowy projektu obejmował:
– udzielenie 61 grantów w wysokości 30.000 zł każdy w ramach otwartych konkursów,
– obsługę merytoryczno – finansową projektu, w tym konkursów grantowych,
– promocję, informację i upowszechnianie projektu, w tym działania intensyfikujące udział MŚP w projekcie,
– opracowanie dokumentacji projektowej, w tym analiz i badań.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się pośrednio do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach szerokiego i efektywnego wykorzystania środków finansowych oraz do poprawy rozwoju przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska.

sirr

Skip to content