Termomodernizacja budynku przy ul. Karkonoskiej 5 w Karpaczu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karkonoskiej 5 w Karpaczu
Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku przy ul. Karkonoskiej 5 w Karpaczu”
RPDS.03.03.03-02-0044/16
Wartość projektu: 385 464,54 zł
Wartość dofinansowania: 305 035,71 zł

Przedmiotem niniejszego projektu była termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Karkonoskiej 5 w Karpaczu. Zakres projektu obejmował:
– ocieplenie ścian zewnętrznych,
– ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego,
– wymianę okien na klatce schodowej,
– wymianę oświetlenia w części wspólnej budynku.
Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanego budynku.

2020 11 12 13 15 28 145

 

Skip to content