Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 6 w Kapaczu
Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu
RPDS.03.03.03-02-0036/16
Wartość projektu: 187 099,60 zł
Wartość dofinansowania: 115 488,00 zł

Przedmiotem projektu była termomodernizacja wielorodzinnego obiektu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 6 w Karpaczu. Zakres projektu obejmował:
– ocieplenie ścian zewnętrznych,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej,  
– ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego,
– wymianę oświetlenia w części wspólnej budynku.
Efektem zrealizowanych prac jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej, poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz podniesienie standardu i komfortu życia użytkowników zmodernizowanego budynku.

2020 11 18 10 23 41 969

 

Skip to content