Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach.

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach.
RPDS.04.04.03-02-0008/17
Wartość projektu: 4 473 572,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 786 517,95 zł

Celem projektu była ochrona, udostępnianie i promowanie potencjału turystycznego lokalnych zasobów przyrodniczych służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo w Aglomeracji Jeleniogórskiej. Teren zrealizowanej inwestycji obejmuje trzy sąsiadujące gminy – Jelenią Górę, Podgórzyn i Piechowice. W ramach realizacji projektu stworzono sieć rowerowych tras MTB o długości 63,5 km i szerokości od 0,6 do 1,5 m., z nawierzchnią z gruntów rodzimych, oznakowaniem i małą architekturą. W ramach działań promocyjnych przygotowano m.in. mapki z przebiegiem tras turystycznych wraz z informacjami o walorach przyrodniczych terenów objętych projektem z zastosowaniem znaku QR-CODE oraz stronę internetową (link do strony projektu: https://miasto.jeleniagora.pl/content/bli%C5%BCej-przyrody-chroni%C4%85c-przyrod%C4%99-budowa-zr%C3%B3wnowa%C5%BConych-tras-rowerowych-mtb-w-karkonoszach).

 

4

Skip to content