Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie.

Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie.
RPDS.04.02.03-02-0004/16
Wartość projektu: 21 082 043,79 zł
Wartość dofinansowania: 15 683 258,96 zł

Przedmiotem projektu była budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją Uzdatniania Wody w Giebułtowie. Celem projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie dostawy wody pitnej, oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedsięwzięcie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz budowę Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Sieć wodociągowa doprowadzona została do 47 posesji, a kanalizacja sanitarna do 241 posesji na terenie Gminy Mirsk.

 

DSC 9058

Skip to content