Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim

Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Tytuł projektu: Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka w Gryfowie Śląskim
RPDS.06.01.03-02-0002/16
Wartość projektu: 5 271 501,24 zł
Wartość dofinansowania: 3 188 217,24 zł

Przedsięwzięcie pn. „Budowa żłobka publicznego w Gryfowie Śląskim” realizowane w ramach zadania „Poprawa dostępu do usługi opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę żłobka Gryfowie Śląskim” polegało na:
– budowie budynku żłobka publicznego,
– budowie nowej infrastruktury technicznej niezbędnej do użytkowania obiektu: zewnętrznych i wewnętrznych instalacji: wodociągowych, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania, oświetlenia terenu, teletechnicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– budowie komunikacji wewnętrznej ciągu pieszo – jezdnego wraz z zabezpieczeniem placu manewrowego,
– budowie parkingu na 30 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,
– budowie zjazdu z drogi publicznej oraz montaż elementów małej architektury: urządzenia zabawowe na placu zabaw, kosze na odpadki, ławki, tablice informacyjne itp.,
– wykonaniu ogrodzenia terenu uwzględniającego wymogi bezpieczeństwa,
– wykonaniu nasadzeń zieleni ozdobnej niskiej i średniowysokiej.

118396003 3156326047755340 4531987567020435038 n

Skip to content