Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku

Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł projektu: Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Mirsku
RPDS.06.01.03-02-0002/17
Wartość projektu: 4 277 588,17 zł
Wartość dofinansowania: 3 146 763,39 zł

Przedmiotowy projekt dotyczył remontu oraz przebudowy pomieszczeń obiektu Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego, który jest zlokalizowany w centrum Mirska. Przebudowa obiektu przewidywała likwidację barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku do zgodności z przepisami pożarowymi. Zakres wykonanych prac:
Przedmiotowy projekt dotyczył remontu oraz przebudowy pomieszczeń obiektu Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego, który jest zlokalizowany w centrum Mirska. Przebudowa obiektu przewidywała likwidację barier architektonicznych oraz dostosowanie budynku do zgodności z przepisami pożarowymi. Zakres wykonanych prac:
1. Renowacja fundamentów budynku w miejscu projektowanego dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych.
2. Konserwacja ścian zewnętrznych o złym stanie technicznym.
3. Usunięcie starych podłóg drewnianych i zasypek żużlowych. Naprawa belek legarowych. Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej oraz ułożenie płyt OSB pod posadzkę właściwą.
4. Obłożenie schodów wewnętrznych płytami granitowymi na pierwszej kondygnacji. Powyżej I piętra – schody drewniane policzkowe, pełne z obustronnymi poręczami.
5. Konserwacja istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej.
6. Wykonanie elewacji frontowej zgodnie z pozwoleniem na budowę. Pozostałe elewacje zostaną położone po wykonaniu termoizolacji.
7. Wymiana części pokrycia dachowego na dachówkę – karpiówkę.
8. Wymiana pieców CO węglowych na kocioł gazowy LPG (w terminie późniejszym na gaz ziemny).
9. Budowa parkingu na zapleczu Klubu.

KIS 2

Skip to content