Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk

Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł projektu: Remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk
RPDS.06.03.03-02-0004/16
Wartość projektu: 2 324 952,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 396 695,16 zł

Przedmiotem projektu był remont i odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Mirsku. Projektem objęte były zarówno budynki wpisane do rejestru zabytków, jak i budynki położone w strefie „A” ochrony konserwatorskiej oraz ujęte lub planowane do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Uzyskane dzięki projektowi walory przestrzenne i kulturowe dynamizować będą rozwój społeczny i gospodarczy na obszarach zdegradowanych.

DSC 9038

 

Skip to content