Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 7, ul. Wojska Polskiego nr 10 oraz ul. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej Górze

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 10 Jelenia Góra
Tytuł projektu: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 7, ul. Wojska Polskiego nr 10 oraz ul. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej Górze
RPDS.06.03.03-02-0009/16
Wartość projektu: 1 040 111,23 zł
Wartość dofinansowania: 657 458,78 zł

Celem powyższego projektu była poprawa warunków mieszkaniowych (działania rewitalizacyjne), parametrów energetycznych budynków (częściowa termomodernizacja) oraz podniesienie estetyki zabudowy (działania rewitalizacyjne). Cele te zostały osiągnięte poprzez remont i odnowę zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 7, ul. Wojska Polskiego nr 10 oraz ul. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej Górze.

 

11

Skip to content