Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1

Beneficjent: Gmina Lubomierz
Tytuł projektu: „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1”
RPDS.06.03.03-02-0016/17
Wartość projektu: 12 396 643,66 zł
Wartość dofinansowania: 8 143 405,43 zł

Projekt dotyczył odnowy historycznego układu urbanistycznego Lubomierza oraz przywrócenia i nadania nowych funkcji społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych trzem obiektom zabytkowym. W tym celu działaniom rewitalizacyjnym poddany został Rynek, budynek przy ulicy Kowalskiego 1 oraz  budynek OSP. W wyniku realizacji projektu zrewitalizowano powierzchnię 1,97 ha, wsparto 2 zabytkowe budynki oraz dostosowano trzy obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

rynek

Skip to content