Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu

Beneficjent: Gmina Wleń
Tytuł projektu: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu”
RPDS.06.03.03-02-0018/17
Wartość projektu: 8 707 290,21 zł
Wartość dofinansowania: 7 956 624,44 zł

Celem projektu była kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej zabytkowego centrum Miasta Wleń w wymiarze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym. Przedmiotem projektu była:
– rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń obejmująca: remont fontanny wraz z pomnikiem „Gołębiarki” i urządzeniami wody, nadbudowa studni; wymiana nawierzchni i podbudowy; wycinka istniejącej zieleni i wykonanie nowych nasadzeń; budowa/przebudowa/montaż małej architektury; przebudowa sieci elektrycznej w zakresie oświetlenia i iluminacji; przebudowa sieci wodociągowej i ogólnospławnej pod płytą Rynku,
– rewitalizacja budynku przy ul. Kościuszki 1a i przeznaczenie go na działalność Klubu Integracji Społecznej.
– rewitalizacja budynku przy ul. Św. Jadwigi 1 i przeznaczenie go na działalność Punktu Informacji Turystycznej oraz Centrum Lokalnych organizacji pozarządowych (NGO).
– rewitalizacja budynku byłego kościoła ewangelickiego i przeznaczenie go na działalność Centrum Aktywności Społecznej.
– modernizacja ul. Tadeusza Kościuszki we Wleniu.

Rewitalizacja rynek miasta

Skip to content