Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych
RPDS.07.01.03-02-0014/16
Wartość projektu: 804 130,42 zł
Wartość dofinansowania: 683 510,86 zł

Przedmiotem projektu były inwestycje w nowoczesne wyposażenie pracowni cyfrowych jeleniogórskich szkół podstawowych i gimnazjalnych – zakup nowoczesnego sprzętu TIK oraz specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych. Dzięki realizacji zadania szkoły biorące udział w projekcie zostały wyposażone w nowoczesne zestawy komputerowe oraz sprzęt i pomoce dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

Skip to content