Aktywni na rynku pracy!

Beneficjent: Fundacja „Optimo Modo”
Tytuł projektu: Aktywni na rynku pracy!
RPDS.09.01.03-02-0005/17
Wartość projektu: 798 530,00 zł
Wartość dofinansowania: 758 603,50 zł

Celem niniejszego projektu była aktywna integracja 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. W ramach projektu zaplanowano:
a) usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
b) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
c) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
d) staże zawodowe.

Skip to content