Lepsze jutro

Beneficjent: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności CAL
Tytuł projektu: Lepsze jutro
RPDS.09.01.03-02-0009/17
Wartość projektu: 1 760 817,12 zł
Wartość dofinansowania: 1 664 817,12 zł

Przedmiotem projektu była integracja społeczno-zawodowa 120 osób zamieszkujących teren Aglomeracji Jeleniogórskiej (Miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, 4 gminy powiatu lwóweckiego tj.: Gryfów Śląski, Wleń, Lubomierz, Mirsk). Cel główny projektu został osiągnięty dzięki realizacji następujących działań:
1. Usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.
2. Wdrożenie/zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej.
3. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
4. Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy.
5. Staże.

Skip to content