Poznaj zasady promowania projektu

Poznaj zasady promowania projektu

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

    -działania informacyjne i promocyjne,
    -dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
    -miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

    -znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
    -znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

Szczegóły dotyczące zasad promocji projektu znajdują się tutaj

Skip to content