Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim

Beneficjent: Niepubliczne Przedszkole Edukacyjne „Planeta Uśmiechu” w Lubaniu Magdalena Wieczorkowska
Tytuł projektu: Przedszkole Planeta Uśmiechu w Gryfowie Śląskim
RPDS.10.01.03-02-0001/19
Wartość projektu: 1 375 008,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 154 808,00 zł

Projekt polegał na zwiększeniu ilości miejsc przedszkolnych oraz poprawie dostępności i upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Gryfów Śląski. W ramach projektu przewidywano utworzenie nowej placówki przedszkolnej i tym samym zwiększenie dostępnych miejsc o 80 wraz z doposażeniem placówki w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedszkolnych.

Skip to content