Radosne dzieciaki

Beneficjent : Gmina Wleń
Tytuł projektu: Radosne dzieciaki
RPDS.10.01.03-02-0001/16
Wartość dofinansowania: 248 718,75 zł
Wartość dofinansowania: 211 410,93 zł

Projekt polegał na utworzoniu 21 dodatkowych miejsc przedszkolnych w ramach jednej dodatkowej grupy przedszkolnej w Oddziale Przedszkolnym w Pilchowicach. Zaplanowano również organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, zwiększających szanse edukacyjne dzieci i wyrównujących zdiagnozowane deficyty. W ramach projektu zorganizowano zajęcia specjalistyczne, tj. logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, tj. zajęcia z psychologiem dziecięcym, zajęcia rozwijające u dzieci kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, tj. z języka angielskiego i pn. „Eksperymenty poznawcze”.

Skip to content