Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej

Beneficjent: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
Tytuł projektu: Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej
RPDS.01.03.03-02-0003/20
Wartość projektu: 14 581 408,66 zł
Wartość dofinansowania: 8 187 200,00 zł

Przedmiotem projektu jest stworzenie pierwszego na terenie Dolnego Śląska Inkubatora ICT, którego działalność będzie ukierunkowana na udostępnianie infrastruktury i upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania i rozwoju w dziedzinie sportu i profilaktyki zdrowotnej. W tym celu wykorzystane zostaną najnowsze technologie, dzięki którym będzie możliwe opracowywanie i wdrażanie nowych usług poprzez interakcję człowiek-technologia. Zakres projektu obejmuje wyposażenie w specjalistyczną infrastrukturę techniczną i laboratoryjną Inkubatora ICT. Inkubator zostanie zlokalizowany w obiekcie Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach.

Skip to content