Świat zmysłów – świat nauki. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Akademia Happy Kids

Beneficjent: Akademia Happy Kids Spółka z o.o.
Tytuł projektu: Świat zmysłów – świat nauki. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Niepublicznego Przedszkola Akademia Happy Kids
RPDS.10.01.03-02-0003/19
Wartość projektu: 271 501,25 zł
Wartość dofinansowania: 257 926,18 zł

Projekt obejmuje wiele działań, które są odpowiedzią na zdiagnozowane zapotrzebowanie. Działania zostały podzielone na trzy grupy:
I – działania związane z realizacją zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia obejmują osiem modułów „Świat teatru”, „Świat dotyku”, „Świat wzroku”, „Świat słuchu”, „Świat węchu”, „Świat mowy”, „Świat motoryki dużej” oraz „Świat motoryki małej”.
II – zakup wyposażenia specjalistycznego – sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju dzieci przedszkolnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci z niepełnosprawnościami).
III – działania związane z realizacją ośmiu jednodniowych szkoleń oraz dwóch dwudniowych, których celem jest podwyższanie kwalifikacji nauczycieli pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc pedagogiczną na wczesnym etapie edukacji.

projekt unijny 2

 

 

 

Skip to content