Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz

Beneficjent: Gmina Lubomierz
Tytuł projektu: Lepszy start- rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz
RPDS.10.02.03-02-0016/18
Wartość projektu: 1 619 159,08 zł
Wartość dofinansowania: 1 535 948,84 zł

Celem projektu jest podniesienie u 271 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubomierzu, Szkoły Podstawowej w Pławnej oraz Zespołu Szkół w Lubomierzu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Ponadto ww. szkoły zostaną wyposażone w sprzęt TIK i pracownie przyrodnicze, a 48 nauczycieli podniesienie swoje kwalifikacje zawodowe.

zajęcia 2 Gmina Lubomierz jpg

 

Skip to content