Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach

Beneficjent: Fundacja Edukacji Przedszkolnej
Tytuł projektu: Podniesienie jakości edukacji w kowarskich szkołach
RPDS.10.02.03-02-0015/17
Wartość projektu: 941 162,52 zł
Wartość dofinansowania: 887 258,52 zł

Celem projektu było podniesienie u 197 uczniów dwóch kowarskich szkół (Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Podstawowa nr 1) kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz wyposażenie ww. szkół w sprzęt TIK i pracownie przyrodnicze, a także podniesienie kwalifikacji 50 nauczycieli.

Skip to content