Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB

Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB”
RPDS.04.02.03-02-0002/20
Wartość projektu: 19 345 562,13 zł
Wartość dofinansowania: 12 507 598,19 zł

Przedmiotem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wojcieszów, w skład której wchodzi Gmina Wojcieszów. W ramach projektu zaplanowano budowę nowej oczyszczalni ścieków komunalnych oraz rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojcieszów. Oczyszczalnia ścieków zastąpi dotychczas funkcjonującą na terenie Wojcieszowa oczyszczalnię ścieków. Będzie ona pracować w technologii złoża zanurzonego, napowietrzanego, wspomaganego osadem czynnym i obsługiwać będzie wszystkich odbiorców z terenu Gminy Wojcieszów. Na terenie oczyszczalni wybudowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna, pozwalająca na zasilanie procesów technologicznych energią z OZE.

Skip to content