Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu

Beneficjent: Gmina Lubomierz
Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu
RPDS.03.03.03-02-0003/21
Wartość projektu: 1 513 282,38 zł
Wartość dofinansowania: 1 091 093,98 zł

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu.
Zakres zadań przewidziany w projekcie obejmuje:
1. Przygotowanie projektu.
2. Prace termomodernizacyjne, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz komponent edukacyjny.
3. Nadzór inwestorski.
4. Promocję.
5. Zarządzanie projektem.
Prace termomodernizacyjne uwzględniają również wdrożenie OZE, dzięki czemu zwiększają udział odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. Realizacja niniejszej inwestycji pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej jakim jest Lubomierskie Centrum Kultury w Lubomierzu.

Skip to content