Termomodernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi

Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Tytuł projektu: Termomodernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi
RPDS.03.03.03-02-0001/21
Wartość projektu: 5 566 734,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 767 705,68 zł

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi, zlokalizowanej przy ul. Wilczej 41. W ramach projektu zaplanowano wykonanie następujących robót: modernizacja przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji grzewczej, modernizację oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej. W ramach projektu zaplanowano zastosowanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych. Podjęte zostaną również działania edukacyjne mające na celu ukształtowanie właściwych postaw w zakresie oszczędności energii i świadomego użytkowania obiektu. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Skip to content