Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.08.03-IZ.00-095/24 – edukacja przedszkolna

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania 8.3 Dostęp do edukacji – ZIT

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie:
https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/6201-nabor-niekonkurencyjny-nr-feds0803-iz00-09524-edukacja-przedszkolna

Skip to content