Nabór niekonkurencyjny nr FEDS.06.01-IZ.00-099/24 – Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategie ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzonego w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska – Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategie ZIT.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie:

https://funduszeuedolnoslaskie.pl/nabory/6324-nabor-niekonkurencyjny-nr-feds0601-iz00-09924-dzialanie-61-rozwoj-lokalny-strategie-zit

Skip to content