Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął w dniu 28 maja 2024 uchwałą nr 2/VII/24 Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (wersja 11).

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w zakładce Dokumenty – Szczegółowy Opis Priorytetów FEDS 2021-2027.

Skip to content